30/1/08

επετηρίδα ή ΑΣΕΠ ;;;

ΠΩΣ να διορίζουμε στο Δημόσιο τομέα; ΤΥΧΑΙΑ; ή με ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: